KRZYSZTOF CICHEŃSKI
cichenski [at] gmail.com

OPERA PORTFOLIO [ENGLISH]

Urodzony w 1986 roku w Poznaniu. Reżyser teatralny, dramaturg i autor scenariuszy do spektakli Teatru Automaton. Jego działalność artystyczna rodzi się z połączenia teorii i praktyki. Filozoficzne i literackie modele rzeczywistości i sztuki, wypracowane drogą skrupulatnych badań naukowych, czasochłonnych medytacji bądź dyskusji w gronie najbliższych, Cicheński weryfikuje w eksperymentalnych projektach performatywnych. Próby te podejmuje zarówno w offowym Teatrze Automaton jak i na profesjonalnych scenach operowych.Krzysztof Cicheński jest także doktorantem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk. Oprócz działalności naukowej, związanej z pracą nad rozprawą doktorską (promotor prof. Dobrochna Ratajczakowa), w latach 2011-2015 twórca prowadził także zajęcia praktyczne na kierunku Wiedza o teatrze. Działania teatralne ze studentami zostały zaprezentowane podczas pokazów pracy „Archiwum aktorów” w 2012 roku i „Próżność, queer, szaleństwo” w roku 2014.

Dzięki współpracy Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk z Teatrem Wielkim w Poznaniu, Krzysztof Cicheński zadebiutował jako reżyser operowy. W 2014 roku wziął udział w pierwszej edycji projektu Laboratorium Teatru Operowego, którego efektem było wystawienie opery Bruna Coliego „The Angel of the Odd”. Spektakl spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno ze strony publiczności jak i polskich i zagranicznych krytyków. Przedstawienie prezentowane było między innymi podczas 52. Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdrój oraz w Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta w Budapeszcie. Kolejnymi operami, wyreżyserowanymi przez Cicheńskiego w 2015 i 2016 roku są „Pagliacci” R. Leoncavalla w Teatrze Wielkim w Poznaniu oraz „Ariodante” G. F. Haendla w Warszawskiej Operze Kameralnej.

W sezonie teatralnym 2017/2018 Cicheński wyreżyserował „Zemstę nietoperza” Johanna Straussa (syna) w Operze Poznańskiej, operę Martyny Koseckiej „Klothó – the thread of the tales” w ramach Muzycznego Festiwalu w Zagrzebiu oraz koncert dla dzieci, prezentujący twórczość Johna Cage w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu. Spektakl „Klothó” został zrealizowany w Operze HNK Ivana Zajca w Rijece (Chorwacja) i wszedł do repertuaru tego teatru, a także został zaprezentowany w teatrze MuTh w Wiedniu w ramach festiwalu operowego Armel i zarejestrowany przez stację telewizyjną Arte.

Od wielu lat Cicheński współpracuje z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – prowadzi dyskusje z młodzieżą w ramach Sceny Czytanej i przygotowuje inscenizowane prezentacje sztuk dla młodego odbiorcy.

CURRICULUM VITAE

OPERA:

„Klothó. The Thread of the Tales” M. Kosecka
Premiera: Music Biennale Zagreb/HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Chorwacja, 22 i 27 kwietnia 2017.

„Die Fledermaus” J. Strauss (syn)
Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 30 stycznia 2016.

„Ariodante” G.F. Haendel
Premiera: Warszawska Opera Kameralna, Warszawa, 13 marca 2016.

„Pagliacci” R. Leoncavallo
Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 31 stycznia 2015.

„The Angel of the Odd” B. Coli
Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 7 czerwca 2014.

TEATR AUTOMATON:

„Nowa Wizja. Ekskluzje, akty, sublimacje”
Premiera: Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnych w Poznaniu, kwiecień 2017.

„Bachantki. Śmiech, skowyt i nowe Eleusis”
Premiera: Republika Sztuki „Tłusta Langusta”, maj 2016.

„Egzorcyści i terapeuci”
Premiera: XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski” w Poznaniu, grudzień 2013.

„Spadkobiercy Geppetta”
Premiera: XVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Maski” w Poznaniu, grudzień 2012.

„Puzuk” wg Vaclava Havla
Premiera: Poznań Slavic Fest, październik 2012.

„Ekshumacja Kurki Wodnej” wg Witkacego
Premiera: Festiwal Nowa Siła Kuratorska, Automaton Showroom, maj 2012.

„Czerwona Planeta: Tygrys, Assasyn i martwa Cesarzowa”
Premiera: XV Festiwal „Maski” w Poznaniu, grudzień 2011.

„Inkorporacja mumii mojej praprababki Małgorzaty”
Premiera: II Festiwal KuratorArt, UAM w Poznaniu, czerwiec 2011.

„Seminaria immanentnej wiosny”
Premiera: VI Festiwal Wiosny w Poznaniu, marzec 2011.

„Nadobnisie i koczkodany” wg Witkacego
Premiera: O.T. „Maski” w Poznaniu, styczeń 2008.

INNE PROJEKTY:

„Ofelia” Jerzy Fryderyk Wojciechowski
Opieka reżyserska prezentacji w ramach X Metafor Rzeczywistości
Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, 21 października 2017.

„Krzysztof Cover Baczyński” Piotr Przybyła
Reżyseria czytania sztuki dla dzieci i młodzieży.
Premiera: Scena Czytana/Scena Wspólna, 17 października 2017.

„Gdzie jesteś Johnie Cage”
Reżyseria koncertu dla dzieci.
Premiera: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 28 maja 2017.

„Johanna” K. Chołoniewska
Reżyseria czytania sztuki dla dzieci i młodzieży.
Premiera: Scena Czytana/Scena Wspólna, październik 2016.

„Kafka/Schulz: objawienia i herezje”
Dramaturgia i scenografia do spektaklu baletowego.
Premiera: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, grudzień 2015.

„Próżność, queer, szaleństwo”
spektakl, będący efektem zajęć „Etiudy teatralne” ze studentami Wiedzy o teatrze UAM.
W ramach Forum „Maski” w Poznaniu, grudzień 2014.

„Automaton showroom”
festiwal zespołu, Poznań, maj 2012.

„Archiwum aktorów”
Instalacja-akcja, zrealizowana ze studentami Wiedzy o teatrze UAM, w ramach prowadzonych zajęć „Rzemiosło aktora”, Poznań, styczeń 2012.

„Dla ukochanej/EGO”
Spektakl muzyczny, performans z udziałem uczestników Festiwalu Studio Zduny, Zduny, luty 2008.

ROLE:

Postać Duszyczki w „Pułapce” T. Różewicza
Teatr Nowy w Poznaniu, 1999.

Postać Orcia w „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego
Teatr Nowy w Poznaniu, 1998.

PUBLIKACJE:

Krzysztof Cicheński, Kafka/Schulz: objawienia i herezje, program do spektaklu baletowego, Poznań 2015.

Krzysztof Cicheński, Figura i doświadczenie Autora w dramatach Tadeusza Różewicza., Pamiętnik Teatralny, nr 3/4 2013 Warszawa.

Krzysztof Cicheński, Dramat i performans. Wokół „polskiego paradygmatu performatywnego” (na przykładzie twórczości dramaturgicznej Tadeusza Różewicza), [w:] Zwrot performatywny w estetyce, pod red. L. Bieszczad, Kraków 2013.

Krzysztof Cicheński, Andrzej Falkiewicz – od człowieka teatru do człowieka teatralnego, [w:] „Nie przeczytane”. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza, Wrocław 2013.

Krzysztof Cicheński, Doświadcze(/a)nie dramatu w „Teatrze niekonsekwencji” Tadeusza Różewicza, [w:] Nowe historie 03. Nowe Biografie, tom pokonferencyjny, Warszawa 2012.

Krzysztof Cicheńśki, Poznańscy aktorzy na warszawskich scenach – nadzieje na sukces czy stracone szanse?, Kronika Miasta Poznania, Nr 1/2012 Poznań.

ZAJĘCIA:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – prowadzenie dyskusji w ramach projektu Scena Czytana oraz paneli dyskusyjnych podczas Warsztatów Dramatopisarskich w Obrzycku.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Scenografia: Wybrane zagadnienia z historii teatru i dramatu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiedza o teatrze: Rzemiosło aktora, Etiudy teatralne, Pojęcia estetyczne, Teatr dzisiejszy, Teatr społeczności lokalnych, Scenariusz w teatrze amatorskim (w latach 2011-2015)

KONFERENCJE:

udział w panelu dyskusyjnym: Czyja opera? Rola i znaczenie reżysera we współczesnym teatrze operowym, Seminarium interdyscyplinarne – Jak badać operę?, 28 września 2015, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

udział w panelu dyskusyjnym: Dlaczego reżyser jest potrzebny operze i co ma do tego interpretacja? Międzynarodowa Konferencja Operologiczna, 15-17 marca 2015, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

referat: Opera i kultura popularna – dialog czy spór?, konferencja Muzyka w przestrzeni publicznej vol. 2, 13 – 14 czerwca 2014, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych UAM

referat: Performatywne zapisy doświadczenia, Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa On-line/Off-line – tekst a doświadczenie. O pisaniu jako stylu życia, 13-14 czerwca 2013, Łódź, Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej UŁ.

referat: Kryzys reprezentacji i filozofie współczesnego aktora. Wokół poszukiwań teatralnych Anatolija Wasiljewa i René Pollescha, międzynarodowa konferencja pt. Słowianie, my lubim… teatr, 16-17 maja 2013, Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM.

referat: W stronę polskiego paradygmatu performatywnego – próby otwarcia (na przykładzie „Kartoteki”, „Kartoteki rozrzuconej” i twórczości dramatycznej Tadeusza Różewicza), ogólnopolska konferencja pt. Estetyka sztuk performatywnych, 21-23 maja 2012, Kraków, Instytut Filozofii UJ.

referat: Andrzej Falkiewicz – od człowieka teatru do człowieka teatralnego, Ogólnopolska Konferencja poświęcona Andrzejowi Falkiewiczowi, 12,13 kwietnia 2012, Poznań, IFPiK UAM.

referat: Doświadcze(/a)nie dramatu w „Teatrze niekonsekwencji” Tadeusza Różewicza, konferencja w Instytucie Teatralnym im Z. Raszewskiego w Warszawie, 28-29 listopada 2011.

PRODUKCJA:

Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych (od 2005)
Wiceprezes, koordynator projektu warsztatów teatralnych „teatr/działanie”.

Fundacja Nuova (2007-2010)
Koordynacja Festiwalu Wiosny w Poznaniu.
Produkcja spektakli i koncertów w ramach III-VIII edycji Festiwalu Wiosny oraz Poznań Live Festival, redakcja materiałów merytorycznych (programy, materiały prasowe i promocyjne), koordynacja wolontariatu, prowadzenie paneli dyskusyjnych.

Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA (2005-2007)
Produkcja spektakli i koncertów w ramach festiwali MALTA, Nostalgia i Tzadik.

Okazjonalnie (2005-2010)
Produkcja i koordynacja wydarzeń kulturalnych w CK ZAMEK w Poznaniu (m.in. Festiwal Ethnoport), koordynacja wolontariatu podczas Festiwalu Teatralnego „Maski” w Poznaniu, produkcja spektakli dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

EDUKACJA:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, 2011-2017.

Stypendysta unijnego programu „Unikatowy Absolwent”.
Stypendium dla najlepszych doktorantów UAM – 2011/2012 oraz 2012/2013.
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla młodych twórców – 2013.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Międzykierunkowe Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne UAM,
Kierunki: Wiedza o teatrze (wiodący), Filologia Polska, Filologia Romańska, Kulturoznawstwo, Kognitywistyka, 2005-2010.

Universite Paris-Est, Marne-la- Vallee, Paryż:
Studia na kierunku Lettres Modernes, 2008-2009.

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu:
Klasa o profilu humanistycznym, 2002-2005
Laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (specjalizacja teatrologiczna) – 2005.
Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za osiągnięcia w nauce – 2005.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Łejery” w Poznaniu ;).