JOHANNA
Krystyna Chołoniewska
Prezentacja sztuki Krystyny Chołoniewskiej w formie inscenizowanego czytania.
Scena Czytana/Scena Wspólna, Poznań.

Reżyseria: Krzysztof Cicheński
Scenografia: Julia Kosek
Występują: Laura Leish, Anna Prętka, Julia Kosek