KRZYSZTOF COVER BACZYŃSKI
Na instrumenty perkusyjne, BUM, BUM

Piotr Przybyła
17 października odbyła się kolejna prezentacja z cyklu Scena Czytana Centrum Sztuki Dziecka. Tym razem twórcy wzięli na warsztat tekst wyróżniony w tegorocznym Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży „Krzysztof Cover Baczyński na instrumenty perkusyjne, bum, bum!” autorstwa Piotra Przybyły.
Wydarzenie przygotował Krzysztof Cichenski, a na scenie mogliśmy oglądać Jakuba Olejniczaka i Marcina Kluczykowskiego!

W dzisiejszym poszatkowanym świecie, a właściwie w cyberprzestrzeni znajdziemy wszystko. Są w niej ludzie-awatary, produkty na sprzedaż, miejsca, które znajduje Google Maps, jak na przykład Radom czy Mielno. Jest też Donbas i pojawiające się jak internetowy mem Aleppo. Problemy życia tu i śmierci na wojnie w oddalonych kawałkach świata, łączą się w relacjach Młodego z Matką na poziomie różnicy pokoleń i Młodego z Dziewczyną jako rówieśników. Wśród pokolenia 2000 idolem jest Pikaczu, a niedoścignionym marzeniem jest zostać uchodźcą, na którego czeka Państwo Islamskie.
Dramat P. Przybyły nasycony jest językiem Internetu, portali społecznościowych, pojedynczych słów wydartych z różnych kontekstów kultury popularnej. Słowa stają się znakami bez znaczeń i znakami o zwielokrotnionym znaczeniu. Autor wykorzystuje ważne tematy łącząc współczesność z trawestacją wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “jako cyberpoezji”. W zakończeniu sztuki, obok poety, pojawia się również Amy Winehouse – oboje istnieją jako ikony i obrońcy piękna.
Tekst porusza temat przywiązania i rozłąki, ale przede wszystkim wojny, która jednak przywołana jest jedynie z cyberprzestrzeni, za pośrednictwem mediów.

Prezentacje: 7 października i 9 listopada 2017
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu/Scena Wspólna, Poznań

Reżyseria czytania sztuki: Krzysztof Cicheński
Występują: Marcin Kluczykowski, Jakub Olejniczak


Fot. Maciej Zakrzewski